Wie kent ze niet, de verhalen over jonge spruiten die zeer getalenteerd zijn. Multi-talenten zijn het, ook als testresultaten soms een ander beeld geven. Misschien herkent u zichzelf in dergelijke uitspraken. De kleintjes worden overgoten met complimentjes. De lat wordt door ouders en omgeving erg hoog gelegd. Er zit echter een keerzijde aan het uitsluitend positief stimuleren van jongeren.

Bezien vanuit een generatie ouders die is opgegroeid met het credo; “doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg” is dat niet verwonderlijk. Niet dat we er ons zoveel van aantrokken, maar toch.

Wanneer het aankomt op het vinden van een baan, dan liggen zaken anders. Opeens gelden rechten, plichten en verwachtingen die tot op dat moment zelden of nooit ter sprake kwamen. De sokkel waarop de jongere werd geplaatst brokkelt af. Voor velen is dat toch de realiteit. Deze groep is opgevoed met een zelfbeeld dat beroepsmatig niet realistisch is. Uw bedrijf heeft er baat bij om deze jongeren goed begeleiden om optimaal in te zetten. Vanzelf gaat dit namelijk niet.

De traditionele begeleiding in bedrijven is er natuurlijk op gericht om de nieuwe medewerker zijn functie optimaal te laten uitvoeren. Met deze functiegerichte opleiding ben je er echter bij lange na nog niet! In plaats van op de functiegerichte opleiding en training is het essentieel om ontwikkeling centraal te stellen want hiermee werk je aan kosten efficiënte continuïteit en tevredenheid van je Human Resources.

Binnen de HRO-Groep hebben we een concept dat hier naadloos op aansluit. We combineren functiegerichte opleiding, goede dossiervorming (denk aan de Wet Werk en Zekerheid), duurzame inzetbaarheid en subsidiestromen tot een totale aanpak op al deze elementen.

We komen u graag uitleggen hoe onze aanpak in uw voordeel werkt.

Frits Smits – Augustus 2016