Veel mensen denken bij coaching aan een proces waar op ingewikkelde wijze mondjesmaat resultaten worden geboekt. Langdurig zoeken in het verleden waarom het allemaal zo gekomen is en waarom het niet gaat zoals je zou willen.

Smits-HRM pakt de zaken anders aan. Doelgericht zoeken naar de blokkades en belemmeringen. Dan gericht werken aan een oplossing. Niet meer en niet minder.

Het deze aanpak kan in de meeste gevallen naar een oplossing worden toegewerkt in plusminus vijf sessies. Meer hoeft het niet te zijn.