Er zijn twee onderwerpen die elke keer tegen het einde van het jaar als gespreksonderwerp aan de kantinetafel terug keren. Het kerstpakket en de functioneringsgesprekken. Over kerstpakketten gaan we het hier niet hebben. Het mag bekend worden verondersteld dat dat bij de meeste zzp-ers gevoelig ligt.

De meningen van over het nut van functioneringsgesprekken verschillen enorm. Net als de uitvoering.  Het ene bedrijf gaat er serieus mee om terwijl het in een ander bedrijf als verplicht nummer wordt gezien. Hiermee vertellen we niks nieuws.

Wij vinden het jammer dat die discussie elk jaar weer gevoerd word. Want een goed systeem rond de functioneringsgespreken kan van grote waarde zijn voor een organisatie. Mits serieus en goed uitgevoerd. En we denken dat iedereen eigenlijk wel weet wat er met een goed systeem kan worden bereikt.

Zo maar een paar gespreksonderwerpen:
ontwikkelingen die nieuwe competenties van werknemers vragen;
aanpassing of uitbreiding van de functie;
doorgroeimogelijkheden naar een andere functie;
scholings-/trainingswensen;
ideeën voor verbetering van werkprocessen;
werkomstandigheden, werkdruk.

Er zijn er nog veel meer te bedenken. Ze zijn naar wens aan te passen aan de wensen van het bedrijf en de noden van de medewerkers.

Waarom wordt er nu eigenlijke jaar weer gesprekken gevoerd aan de kantinetafel. Volgens ons zijn daar drie redenen voor: opvolging, opvolging en opvolging.

Hoe goed en gestructureerd een functioneringscyclus ook in elkaar zit. Als er niets of te weinig met de uitkomsten van de gesprekken gebeurd gaat het niet werken. Het is van belang dat er plannen voor de toekomst worden gemaakt en dat die ook worden uitgevoerd.

Zo simpel kan het zijn en zo simpel is het ook.

Frits Smits – December 2016