De vierentwintig uurs economie is gesetteld. Van een kreet bedacht door een economie guru is het verandert in een niet meer weg te denken fenomeen.

Dat de supermarkt op zondag open is vinden we inmiddels heel normaal. Wat we vanavond om 9 uur, zittend op de bank via internet bestellen, verwachten we morgen thuis. Deze veranderingen zijn in sneltreinvaart ingevoerd.

Natuurlijk waren er al bedrijfstakken waar 24/7 gewerkt werd. Denk aan de gezondheidszorg en nood diensten als politie en brandweer. Ook in bedrijven met dure machineparken zijn continudiensten al heel lang gemeengoed. Maar zo breed verbreid als nu is echt nieuw.

Dat dit grote gevolgen heeft voor de inzet van personeel zal niemand verbazen. De tijd van om acht uur beginnen, om twaalf uur even naar huis voor de warme hap en om vijf uur de deur van de zaak sluiten is definitief voorbij. Dit alles vroeg om nieuwe systemen voor de inzet van personeel.

De flexibele schil deed zijn intrede. Werd tijdelijke inzet gebruikt om (seizoens)pieken op te vangen, nu wordt het gebruikt om de loonkosten zo laag mogelijk te houden. Begrijpelijk, werknemers zijn duur.

Maar wat betekend dit nu voor de betrokkenheid en motivatie van die flexibele medewerker. Mag je daar als bedrijf net zo veel van verwachten als van de vaste medewerkers.

Dat gemotiveerde en betrokken medewerkers beter presteren hoef ik niet meer uit te leggen. Het is dus zaak om ook de medewerkers uit de flexibele schil te betrekken bij de doelstellingen van de onderneming.

Het kan beginnen met het verstrekken van een kerstpakket aan tijdelijke medewerkers. Maar beter is het om een beleid te ontwikkelen. Ontwikkel een beleid waarmee werknemers uit de flexibele schil betrokken worden bij de bedrijfsdoelstellingen. Zorg ervoor dat ze trots zijn op wat ze bijdragen.

Natuurlijk zullen de directe kosten van de flexibele schil in eerste instantie stijgen. In tweede instantie zullen de effecten van gemotiveerd en betrokken medewerkers hun vruchten afwerpen.

Daarnaast is het van belang om elke keer opnieuw de afweging te maken; vaste of tijdelijke werknemers. De vaste werknemer is zeker niet passé. Sterker nog, in veel gevallen is de vaste werknemer van levensbelang voor het succes van de onderneming. Aan het bedrijf zonder werknemers zijn we nog lang niet aan toe. Menselijk denken en handelen zijn (gelukkig) nog steeds onontbeerlijk.

Meer weten, neem contact op met één van de associés van de HRO-groep. Ze zijn vanuit de flexibele schil graag bereid met u mee te denken en samen te onderzoeken wat in uw situatie wenselijk is en het meeste rendement oplevert.

Frits Smits – Februari 2016