In onze dagelijkse praktijk hebben we vaak de discussie over de kosten van vast en die van flexibel personeel. Met deze column duiken we in de materie met een uitkomst die zal verassen.“Extern personeel is duur” is een vaak gehoorde klacht. Dit wordt echter voor lief genomen vanwege de flexibiliteit die daarmee verkregen wordt. Dat extern personeel echter niet kostbaarder is dan de eigen medewerker is onbekend bij veel ondernemers.

De gedachte “Inhuur is duur” is eenvoudig te verklaren. Maar net zo eenvoudig om die te ontkrachten. Wanneer ondernemers denken aan de kosten van de eigen medewerker wordt vaak het bruto maandsalaris als referentie genomen. Natuurlijk weet je als budgethouder dat dit niet het hele verhaal is. Maar toch is het weer even slikken als de factuur van het externe bureau weer binnen komt.

 Wat de eigen medewerker per gewerkt uur werkelijk kost is zelden bekend. Een simpel sommetje geeft inzicht:

 

In de kosten van inhuur is o.a. niet meegenomen dat de externe adviseur ook zorgt voor zijn eigen vervoer, telefoon en laptop.

 Los van de werkgeverslasten, die aan de hoogte van het loon zijn gekoppeld, betaald u als werkgever ook algemene kosten aan de sector. Denk hierbij o.a. aan opleidings- en ontwikkelingsfondsen. De grootste impact op de uurloonkosten heeft echter de effectieve beschikbaarheid op het werk. Bij inhuur betaalt u slechts de uren die worden gemaakt terwijl de eigen medewerker ruim 400 uren afwezig is. In ons voorbeeld belopen de kosten hiervoor € 32.400,- op jaarbasis.

 Het is reëel om aan te nemen dat de inhuur van een extern adviseur rond €150,- per uur kost. Vergeleken met het aanstellen van een nieuwe medewerker is inhuur dus een serieus te nemen optie. Zeker wanneer er specifieke issues spelen of bijvoorbeeld een project in goede banen geleid moet worden.

 Wanneer het echter gaat om de kerncompetenties van uw bedrijf is het natuurlijk zonneklaar dat u deze kennis in eigen huis wilt hebben en ook de back-up daarvoor.

 Geïnteresseerd en wilt u meer weten. Bel gerust eens met één van de leden van de HRO-Groep

Frits Smits – September 2016